…קצת עלינו

.המטרה שלנו היא להצליח להביא את האיזון הנכון בין הצרכים האנושיים לבין דרישות מבניות משתנות

 

.תכנון נוף בהתאמה אישית הייחודית לדרישות המזמין, המקום, המיקום הספציפי והקיום הכרחי בו לשנים רבות

 

,שמי ארז קפלן ולפני 17 שנה התחלתי לעסוק רשמית בתחום עם עבודתי בגידולי השדה שבחולות חלוצה

.שם התחלתי מתוך תשוקה לחופש הקיים בשדות הפתוחים שבנגב המערבי

במשך השנים האלה ביצעתי מגוון עבודות והתמקצעות בתחום החל משתלנות וגידול צמחים, סקרי עצים וליווי

.העתקות, בתור מתכנן נוף במשרדי תכנון ופיקוח על פרויקטים רבים

.בזכות החוויה המקיפה בטווח כה רחב רכשתי מיומנות רבה לקבלת פרספקטיבה של פרויקט שלם לכל אורכו

 

.ולכן הקמתי את החברה, מתוך תשוקה לתת מענה נופי רחב היקף שישמש אנשים לעוד שנים רבות

 

.יש לנו האפשרות לבחון פרויקט ולתכנן אותו נכון, טוב וכדאי

 

,לעבוד בתהליך נכון מתחילת הפרויקט

,מסקר העצים ואבחונם בשטח לתוך החלטות המתחשבות בעתידם ובתהליכי הבניה השונים

.לתכנון נופי המתמקד במשתמש, בסביבתו, בכל פרט ופרט

.איפה שהמחשבה התכנונית שמה את הדגש בדבר שיהפוך למובן מאליו

.הבקרה בפיקוח עליון והליווי בביצוע מאפשרים לנו להגיע לתוצאה איכותית בעלת ערך רב

 …קצת עלינו

המטרה שלנו היא להצליח להביא את האיזון הנכון

.בין הצרכים האנושיים לבין דרישות מבניות משתנות

 

תכנון נוף בהתאמה אישית הייחודית לדרישות

המזמין, המקום, המיקום הספציפי

.והקיום הכרחי בו לשנים רבות

 

שמי ארז קפלן ולפני 17 שנה התחלתי לעסוק רשמית

,בתחום עם עבודתי בגידולי השדה שבחולות חלוצה

שם התחלתי מתוך תשוקה לחופש הקיים

.בשדות הפתוחים שבנגב המערבי

 

במשך השנים האלה ביצעתי מגוון עבודות

,והתמקצעות בתחום החל משתלנות וגידול צמחים

סקרי עצים וליווי העתקות, בתור מתכנן נוף

.במשרדי תכנון ופיקוח על פרויקטים רבים

בזכות החוויה המקיפה בטווח כה רחב רכשתי מיומנות

.רבה לקבלת פרספקטיבה של פרויקט שלם לכל אורכו

ולכן הקמתי את החברה, מתוך תשוקה לתת מענה נופי

.רחב היקף שישמש אנשים לעוד שנים רבות

 

יש לנו האפשרות לבחון פרויקט

.ולתכנן אותו נכון, טוב וכדאי

 

,לעבוד בתהליך נכון מתחילת הפרויקט

מסקר העצים ואבחונם בשטח לתוך החלטות המתחשבות

בעתידם ובתהליכי הבניה השונים, לתכנון נופי

.המתמקד במשתמש, בסביבתו, בכל פרט ופרט

איפה שהמחשבה התכנונית שמה

.את הדגש בדבר שיהפוך למובן מאליו

הבקרה בפיקוח עליון והליווי בביצוע מאפשרים

.לנו להגיע לתוצאה איכותית בעלת ערך רב