גן המליץ

 גן המליץ

ירושלים

.תכנון חצר גן ילדים עבור עמותת אדם השייך לזרם החינוך האנתרופוסופי

.שטח הגן המכיל שני מבנים שצריכים לתפקד במקביל עם חצר אחת משותפת

,תכנון גן מחודש עם אזור התכנסות אינטימי לכל גן, הפיכה של גשר שאינו בשימוש לבמת אמפי פעילה

,אזורי משחק ומתקנים בחלוקה מחודשת. משטח לעבודה עם חומרים, אזורי גינון

.משחק מסורתי מבולי עץ ובית עץ מיוחד למשחק ומסתור

.שימוש בחומרים כגון: עץ, חבלים, חול, שחים עשבוניים למגע ועוד

קרדיט

(משרד יומא אדריכלים (אדריכל מבנה והדמייה ©

 גן המליץ

ירושלים

תכנון חצר גן ילדים עבור עמותת אדם
.השייך לזרם החינוך האנתרופוסופי

 

שטח הגן המכיל שני מבנים שצריכים לתפקד
.במקביל עם חצר אחת משותפת
,תכנון גן מחודש עם אזור התכנסות אינטימי לכל גן
,הפיכה של גשר שאינו בשימוש לבמת אמפי פעילה
,אזורי משחק ומתקנים בחלוקה מחודשת
,משטח לעבודה עם חומרים, אזורי גינון
משחק מסורתי מבולי עץ
.ובית עץ מיוחד למשחק ומסתור
,שימוש בחומרים כגון: עץ, חבלים, חול
.שחים עשבוניים למגע ועוד