דן שומרון

קרדיט 

מ.גיא אדריכלים ©

 דן שומרון

הרצליה

.תכנון רחבה בכניסה לבניין המיועד להשכרה

.הכולל רצועת גינון לרחוב וחיבור לשצ”פ

השטח ברובו יושב על חניון תת קרקעי ולכן

.”תוכנן לשתילה במכלים גדולים- “מצע מנותק

.מה שנמצא מחוץ לקו החניון מתוכנן להישתל באדמה

קרדיט

(משרד יומא אדריכלים (אדריכל מבנה והדמייה ©

 דן שומרון

הרצליה

תכנון רחבה בכניסה לבניין המיועד להשכרה
.הכוללת רצועת גינון לרחוב וחיבור לשצ”פ

השטח ברובו יושב על חניון תת קרקעי ולכן
.”תוכנן לשתילה במכלים גדולים- “מצע מנותק
.מה שנמצא מחוץ לקו החניון מתוכנן להישתל באדמה

קרדיט 

מ.גיא אדריכלים ©