נחל רפאים

  נחל רפאים

הרי יהודה

מטרה

אחיזת קרקע ומניעת סחף בתנאי קשים זרמי מי גשמים המתנקזים לערוץ הנחל ויצורים נזק רב

.בעונת החורף

אחיזת קרקע בעזרת צמחייה עמידה מאוד, העמקת שורשים, יכולת יציבות ואפילו מדי חורף יכולת

.עמידה במים שעולים על פני מפלס הערוץ ושוטפים את המדרונות בזרימה חזקה

רעיון תכנוני

שתילת צמחיה במוקדים לאורך הנחל כך שהליכה בשבילים עליונים תאפשר שדה ראיה לתחתית

.המדרון בפתחים של חלונות לערוץ הנחל ומסתוריות נסגרת ומתגלה לאורכו

צמחיה

שימוש בשלושה סוגים: מהגבוה העשבוני בתחתית המדרון ובקרבת הסלעים לצמחיה שיחית בינונית

.במרכזו ומשתרעת בחלק העליון ובצמוד לשבילי ההליכה

קרדיט

(משרד יומא אדריכלים (אדריכל מבנה והדמייה ©

  נחל רפאים

הרי יהודה

מטרה
אחיזת קרקע ומניעת סחף בתנאי קשים
זרמי מי גשמים המתנקזים לערוץ הנחל
.ויצורים נזק רב בעונת החורף
,אחיזת קרקע בעזרת צמחייה עמידה מאוד
העמקת שורשים, יכולת יציבות ואפילו מדי חורף
יכולת עמידה במים שעולים על פני מפלס הערוץ
.ושוטפים את המדרונות בזרימה חזקה

רעיון תכנוני
שתילת צמחיה במוקדים לאורך הנחל כך שהליכה
בשבילים עליונים תאפשר שדה ראיה לתחתית המדרון
בפתחים של חלונות לערוץ הנחל
.ומסתוריות נסגרת ומתגלה לאורכו

צמחיה
:שימוש בשלושה סוגים
מהגבוה העשבוני בתחתית המדרון ובקרבת הסלעים
לצמחיה שיחית בינונית במרכזו
.ומשתרעת בחלק העליון ובצמוד לשבילי ההליכה