פארק בית נקופה

  פארק בית נקופה

מושב בית נקופה

:תכנון

אחד עשר דונם של פארק המשתרע בכניסה לישוב בית נקופה

,הכולל אמפי ישיבה החצוב בסלע טבעית, שבילי אופניים בתוך חורשת אלות, אזורי פנאי ומשחקי אקסטרים

.מדשאה רחבה ומטע עצי תות כאזכור לעץ תות העתיק במעין הסמוך עין נקופה כאשר הגישה מהפארק פתוחה אליו

:צמחיה

תכנית צמחיה ייחודית מותאמת לאזור – כשהר ועמק מתחברים

.מצד אחד, הררית מקומית וחסכונית במים לאחר התבססות באופן משמעותי

מצד שני, צמחייה עם עמידות ספציפית שתצטרך להיבחן בקרות קשות חד פעמיות ששוקעות באזור

.ובעמק בפרט, בעיקר במובלעת הספציפית הזו בעונה הקרה ומהוות אתגר רציני לצמחייה המתוכננת

קרדיט

(משרד יומא אדריכלים (אדריכל מבנה והדמייה ©

  פארק בית נקופה

מושב בית נקופה

:תכנון

אחד עשר דונם של פארק המשתרע בכניסה לישוב
,בית נקופה הכולל אמפי ישיבה החצוב בסלע טבעית
,שבילי אופניים בתוך חורשת אלות
אזורי פנאי ומשחקי אקסטרים, מדשאה רחבה
ומטע עצי תות כאזכור לעץ תות העתיק במעין
.הסמוך עין נקופה כאשר הגישה מהפארק פתוחה אליו

:צמחיה
תכנית צמחיה ייחודית מותאמת
לאזור – כשהר ועמק מתחברים

מצד אחד, הררית מקומית וחסכונית במים
.לאחר התבססות באופן משמעותי
מצד שני, צמחייה עם עמידות ספציפית שתצטרך
להיבחן בקרות קשות חד פעמיות ששוקעות באזור
ובעמק בפרט, בעיקר במובלעת הספציפית הזו
.בעונה הקרה ומהוות אתגר רציני לצמחייה המתוכננת