פארק הגפן

קרדיט

אגרונום אדיר יעוץ ופיקוח נופי בע”מ ©

 פארק הגפן

בית שמש

העתקות עצים- בהדרכת האגרונום אדיר יעוץ ופיקוח נופי בע”מ

העבודה בוצעה בליווי עיריית בית שמש, תאגיד המים ׳מי שמש׳ ומשרד השיכון והבינוי

העתקה של 50 עצים מסוג אלון מצוי

Quercus calliprinos

חלקם הועתקו משטחים פתוחים עקב בנייה מורחבת בין רמת בית שמש לנתיב הל”ה וחלקם מנחל ירמות שבוצעו

.לאורכו עבודות הנחת קו מים מחודש

,יצרנו חורשת אלונים בפרק הגפן מהחשובים והגדולים בבית בבית שמש

קרדיט

אגרונום אדיר יעוץ ופיקוח נופי בע”מ ©

 פארק הגפן

בית שמש

,העבודה בוצעה בליווי עיריית בית שמש
תאגיד המים ׳מי שמש׳ ומשרד השיכון והבינוי
העתקה של 50 עצים מסוג אלון מצוי
Quercus calliprinos

 

חלקם הועתקו משטחים פתוחים עקב בנייה מורחבת
בין רמת בית שמש לנתיב הל”ה וחלקם מנחל ירמות
.שבוצעו לאורכו עבודות הנחת קו מים מחודש

 

יצרנו חורשת אלונים בפרק הגפן
.מהחשובים והגדולים בבית בבית שמש

קרדיט

אגרונום אדיר יעוץ ופיקוח נופי בע”מ ©