שיקום שצ”פ

  תכנון צמחייה ושיקום שטחים ציבוריים

ירושלים

קצת על צמחים ושיקולים

אחיזת מדרון קו ראשון- כיסוי ונפילה מקיר תמך

Rosmarinus officinalis ‘Foxtail’  רוזמרין רפואי ׳זנב שועל׳

מוצא: אגן הים התיכון

זן בעל צורה פיסולית היכול להישפך מעל קיר תמך או טרסה, המגיע ל 2 מטר רוחב / 1 מטר גובה ,צמח חזק עם אפיון מקומי

ועמידות ליובש. פריחות כחולות חורפיות וארומה באוויר

.כמובן משמש כצמח תבלין

Baccharis pilularis ‘Pigeon Point’ בכריס הכדורים ׳פיג׳ן פוינט׳ 

מוצא: קליפורניה

.צמח חסון המשתרע על הקרקע ויצר גוש של כ 1.5/1.5 מטר ולגובה 70 ס”מ עמיד לתנאים קשים ומאופיין גם לקו ראשון לים

.חזק במיוחד ואוחז קרקע, אין צורך בגיזום כלל ומתאים מאוד לגינון בהשקיה מועטה

מילוי הטרסה- שיחים

Dianella tasmanica ‘Variegata’  דיאנלה טסמנית ׳מגוון׳

מוצא: אוסטרליה /טסמניה

צמח ליצירת קבוצות עמידות בעלי גוון עלווה שונה ומעניין, צמח יציב הגדל לרוחב של 60 ס”מ / 80 ס”מ גובה. הפריחות

כחולות קטנות הבולטות על העלים הסרגליים והמגוונים. מאוד מתאים ליד צמחים בעלי עלווה אדומה או ירוקה כהה. עמיד

.ליובש ולתחרות שורשים

Abelia X grandiflora אבליה גדולת-פרחים

מוצא: סין

,תוכנן לשתילה בקבוצות באזורים העליונים ובחצי צל מתחת לעצי הפיקוס , שיח שמגיע ל 1.5 מ’ גובה

.עלים קשתיים וקישוטיים עם פריחה אביבית קיצית ריחנית

.גיזום קל ודילול ענפים אפשרי לקראת האביב. עלווה מאדימה בחורף

Viburnum suspensum מורן קרח/ נטוי

מוצא: יפן
זן מצוין דומה למורן החורש מהבר שלנו, למורן הקרח/ נטוי, עלים קשים ומעט מקומטים ירוקים קהים בעל
מראה נוף מלא, פריחה לבנה מרובה ופירות אדומים, צמח חזק מאוד, יציב ועמיד יותר למחלות ממורן
.החורש

.אינו דורש גיזום כלל אך ניתן גם לעצבו

 

עצים קטנים- מרכז הטרסה ולאורכה

:בנוסף ומעל לקו השיחים תוכננו עצים קטנים כל כמה מטרים לאורך המדרון משני סוגים
“לגרסטרמיה הודית בשביל ה “שוואו •
.הטרומלס קטלבי בשביל האופי •

Heteromeles arbutifolia הטרומלס קטלבי

מוצא: קליפורניה

שיח גבוה שניתן לעצבו גם על גזע כעץ קטן, ירוק עד עם עלים משוננים ,מתאים לאזור ההר בעל אופי ים תיכוני פירות אדומים

.רבים ממלאים את הנוף בחורף במופע מרהיב ואפילו אכיל

Lagerstroemia indica לגרסטרמיה הודית

מוצא: אסיה הדרום מזרחית וצפון אוסטרליה

.עץ נשיר יפה ומיוחד בכול מופעיו, הפרי, הפריחה עוצמתית, צבעי שלכת מרהיבים וגזע מתקלף , עץ קטן, עמיד

.מה עוד אפשר לבקש מעץ.. מתאים לכל אזורי הארץ

קרדיט

(משרד יומא אדריכלים (אדריכל מבנה והדמייה ©

  תכנון צמחייה ושיקום שטחים ציבוריים

ירושלים

:קצת על צמחים ושיקולים
אחיזת מדרון קו ראשון- כיסוי ונפילה מקיר תמך

 

רוזמרין רפואי ׳זנב שועל׳
Rosmarinus officinalis ‘Foxtail’
מוצא: אגן הים התיכון
זן בעל צורה פיסולית היכול להישפך מעל קיר תמך
,או טרסה, המגיע ל 2 מטר רוחב / 1 מטר גובה
.צמח חזק עם אפיון מקומי ועמידות ליובש
.פריחות כחולות חורפיות וארומה באוויר
.כמובן משמש כצמח תבלין

 

בכריס הכדורים ׳פיג׳ן פוינט׳

 

Baccharis pilularis ‘Pigeon Point’
מוצא: קליפורניה
צמח חסון המשתרע על הקרקע ויוצר גוש של
כ 1.5/1.5 מטר ולגובה 70 ס”מ עמיד לתנאים קשים
.ומאופיין גם לקו ראשון לים
חזק במיוחד ואוחז קרקע, אין צורך בגיזום כלל
.ומתאים מאוד לגינון בהשקיה מועטה

 

מילוי הטרסה- שיחים

 

דיאנלה טסמנית ׳מגוון׳
Dianella tasmanica ‘Variegata’
מוצא: אוסטרליה /טסמניה
צמח ליצירת קבוצות עמידות
,בעלי גוון עלווה שונה ומעניין
.צמח יציב הגודל לרוחב של 60 ס”מ / 80 ס”מ גובה
הפריחות כחולות קטנות הבולטות
.על העלים הסרגליים והמגוונים
מאוד מתאים ליד צמחים בעלי
.עלווה אדומה או ירוקה כהה
.עמיד ליובש ולתחרות שורשים

 

אבליה גדולת-פרחים
Abelia X grandiflora
מוצא: סין
תוכנן לשתילה בקבוצות באזורים העליונים
,ובחצי צל מתחת לעצי הפיקוס
,שיח שמגיע ל 1.5 מ’ גובה
עלים קשתיים וקישוטיים
.עם פריחה אביבית קיצית ריחנית
.גיזום קל ודילול ענפים אפשרי לקראת האביב
.עלווה מאדימה בחורף

 

מורן קרח/ נטוי
Viburnum suspensum
מוצא: יפן
,זן מצוין דומה למורן החורש מהבר שלנו
למורן הקרח/ נטוי, עלים קשים ומעט מקומטים
,ירוקים קהים בעל מראה נוף מלא
,פריחה לבנה מרובה ופירות אדומים, צמח חזק מאוד
.יציב ועמיד יותר למחלות ממורן החורש
.אינו דורש גיזום כלל אך ניתן גם לעצבו

 

עצים קטנים- מרכז הטרסה ולאורכה

 

בנוסף ומעל לקו השיחים תוכננו עצים קטנים
:כל כמה מטרים לאורך המדרון משני סוגים
“לגרסטרמיה הודית בשביל ה “שוואו •
.הטרומלס קטלבי בשביל האופי •

 

הטרומלס קטלבי
Heteromeles arbutifolia
מוצא: קליפורניה
,שיח גבוה שניתן לעצבו גם על גזע כעץ קטן
ירוק עד עם עלים משוננים ,מתאים לאזור ההר
בעל אופי ים תיכוני פירות אדומים רבים ממלאים
.את הנוף בחורף במופע מרהיב ואפילו אכיל

 

לגרסטרמיה הודית
Lagerstroemia indica
מוצא: אסיה הדרום מזרחית וצפון אוסטרליה
,עץ נשיר יפה ומיוחד בכול מופעיו, הפרי
הפריחה עוצמתית, צבעי שלכת מרהיבים
.וגזע מתקלף, עץ קטן, עמיד
.מה עוד אפשר לבקש מעץ.. מתאים לכל אזורי הארץ