שצ”פ בית חנינא

  שצ”פ בית חנינא

ירושלים

תכנון שטח ציבורי בהפרשי גבהים, יצירה של שלוש קומות: מפלסי כניסה ויציאה ובמפלס אמצעי

.שטחי שהייה, מתקני משחק, דשא ואזורי ישיבה

.טרסות מגוננות ומדרגות בהפרשי בגבהים ליצירת ריכוך השצ”פ

קרדיט

(משרד יומא אדריכלים (אדריכל מבנה והדמייה ©

  שצ”פ בית חנינא

ירושלים

,תכנון שטח ציבורי בהפרשי גבהים
:יצירה של שלוש קומות
מפלסי כניסה ויציאה ובמפלס אמצעי
.שטחי שהייה, מתקני משחק, דשא ואזורי ישיבה
טרסות מגוננות ומדרגות בהפרשי בגבהים
.ליצירת ריכוך השצ”פ